تور تایلند زمستان 95

تور تایلند زمستان 95

دسته: تور تایلند زمستان 95
تایلند تور تایلند
-دیسکاوری-بیچ-پاتایا-تایلند.gif

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل دیسکاوری بیچ پاتایا تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 قطر ایر-قطر.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: بدون مجموعه
ibis1.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95 | تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل آیبیس پوکت تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 ایر آسیا-ایر-آسیا.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تایلند تور تایلند
_آماری_تایلند1.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل آماری آتریوم تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 ماهان ایر-ماهان.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تایلند تور تایلند
_آمارای_واتر_گیت_تایلند.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل آماری واتر گیت بانکوک تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 عمان ایر-عمان-ایر.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
_رامادا_2.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل تاوانا رامادا بانکوک تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 قطر ایر-قطر.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
_دوسیت_لاگونا_پوکت_1.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل دوسیت لاگونا پوکت تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 قطر ایر-قطر.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
_دوآنجیت_پوکت_تایلند1.jpg

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95 | تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل دوآنجیت پوکت تایلند .gif.gif.gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 ماهان ایر-ماهان.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
-بایواک-پاتایا-تایلند.gif

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل بایواک پاتایا تایلند .gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 ایر آسیا -ایر-آسیا.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
-بارن-بیچ-تاتایا-تایند.gif

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل بارن پیچ پاتایا تایلند .gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 قطر ایر -قطر.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

دسته: تور تایلند زمستان 95
تور تایلند تور تایلند زمستان 95
-هیلتون-پاتایا-تایلند.gif

زمان برگزاری پكيج : تور تایلند زمستان 95| تورهای تایلند زمستان 1396

مبدا پرواز از : تهران

نام هتل تور تایلند : هتل هیلتون پاتایا تایلند .gif.gif.gif

هواپيمايي : پرواز ايرباس ، بوئینگ 747 ماهان ایر -ماهان.gif

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات تور : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

پايه قيمت تور تایلند : تماس گرفته شود

نام آژانس مجري تور : سالی گشت

تلفن های تماس رزرو تور تایلند : 88178815-021 ، 41954 – 021

ادامه مطلب:

تور تایلند پاییز 95

تور تایلند آذر 95

تور تایلند نوروز 96

تور تایلند زمستان 95

تور تایلند دی 95